ZSP - Związek Syndykalistów Polskich

Związek Syndykalistów Polski powstał na zjeździe założycielskim w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2007 w Gliwicach. Celem ZSP jest propagowanie idei demokracji bezpośredniej i samorządności pracowniczej. Pragniemy budować niehierarchiczne, antykapitalistyczne związki zawodowe i organizacje propracownicze, które będąc niezależne od państwa, niezwiązane jakimikolwiek układami z politykami ani szefami prawdziwie zadbają o los pracowników, a nie swoich liderów. Chcemy zmiany całości stosunków społeczno-ekonomicznych, a nie tylko drobnych ustępstw ze strony państwa i kapitału.

Uczestnikami ZSP są zarówno członkowie różnych związków zawodowych, jak również osoby nie należące do żadnego ze związków. Wierzymy, że walka o świat pozbawiony wyzysku oraz dominacji ma sens.

Związek Syndykalistów Polski, mimo niemalże identycznej nazwy nie jest bezpośrednią kontynuacją Związku Syndykalistów Polskich działającego w okresie II wojny światowej, ani żadnej organizacji tego okresu. Związek Syndykalistów Polski mimo czerpania pewnych wzorców z przeszłości zachowuje własny charakter ideowy.

Osoby zainteresowane działalnością w ramach ZSP prosimy o kontakt, a także zapraszamy do zapoznania się ze statutem ZSP.

Kontakt:
http://zsp.net.pl
dolnyslask@zsp.net.pl