TZMPolska - Ruch Zeitgeist

Ruch Zeitgeist nie jest ruchem politycznym. Nie rozróżniamy narodów, rządów, ras, religii, wyznań czy klas. Uważamy, że są to fałszywe, przestarzałe rozróżnienia, dalekie od pozytywnych czynników, służących prawdziwemu rozwojowi ludzkiego potencjału bowiem ich podstawą jest podział władzy i stratyfikacja, nie zaś jedność i równość, która jest naszym celem. Ważnym jest zrozumieć, że w życie wpisany jest naturalny postęp, musimy też zauważyć, że gatunek ludzki ma zdolność do drastycznego spowalniania i paraliżowania tego postępu, poprzez tworzenie struktur socjalnych, które są przestarzałe, dogmatyczne i stoją w sprzeczności z naturą. Świat, który widzisz dzisiaj, pełen wojen, korupcji, elitaryzmu, zanieczyszczeń, biedy, epidemii, chorób, naruszania praw człowieka, nierówności i przestępczości, jest rezultatem tego paraliżu.


W tym ruchu, chodzi o świadomość i zaangażowanie w płynny postęp ewolucyjny, zarówno personalny, społeczny, technologiczny, jak i duchowy. Rozumiemy, że człowiek jest na naturalnej ścieżce jednoczenia się, wychodzącej ze wspólnego uznania fundamentalnych określonych empirycznie zasad, tego jak działa natura i jak my jako ludzie, wpisujemy się w obraz zjawiska, które nazywamy życiem. Ta ścieżka istnieje, ale niestety pozostaje ukryta i nierozpoznana przez ogromną większość ludzi, którzy wciąż utrwalają przestarzałe i zwyrodnieniowe tryby postępowania i rozumowania. Ruch Zeitgeist chce pokonać, właśnie tą intelektualną depresję, poprzez edukację i akcje społeczne.


Celem ruchu, jest skorygowanie funkcjonowania naszej globalnej zbiorowości ludzkiej na wszystkich jego poziomach, adekwatnie do obecnej wiedzy. Nie tylko uświadamiając ludzkości jej możliwości społeczne i technologiczne, o których wielu uwarunkowanych zostało by twierdzić, że są niemożliwe, lub wbrew "naturze człowieka", ale także zapewniając środki do przezwyciężenia tych elementów społeczeństwa, które podtrzymują owe przestarzałe systemy.

Więcej info możecie znaleźć na stronie www.tzmpolska.org

Zapraszamy także do współpracy i kontaktu z sekcją wrocławską TZM ( kontakt: the-jester@tlen.pl ). Nie wymagane jest żadne członkostwo, legitymacja czy nawet pełna zgoda na wszystkich płaszczyznach. Dla nas najważniejsza jest chęć współpracy, motywacja do działania i jedność w sprawach zasadniczych tj. dążenie do poprawy życia wszystkich ludzi na ziemi! Zapraszamy!

www.tzmpolska.org - Główna strona Ruchu
www.tzmpolska.org/spolecznosc/grupy/viewgroup/3-Dolnośląskie.html - podstrona Dolnośląskiego TZM