Stowarzyszenie Akcja Lokatorska Wrocław

Stowarzyszenie Akcja Lokatorska to organizacja walcząca o godne warunki mieszkaniowe dla wszystkich. Inicjatywa powstała na wrocławskim Nadodrzu, ale w założeniu działać będzie wszędzie tam gdzie łamane są podstawowe prawa do mieszkania w ludzkich warunkach.

Celami Stowarzyszenia są:
a) obrona interesów i praw przysługującym osobom zamieszkującym zasoby komunalne, socjalne, spółdzielcze, zakładowe, własnościowe i inne;
b) upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji bezpośredniej (w imię hasła „nic o nas bez nas”);
c) integracja społeczności lokalnej

http://akcjalokatorska.pl/