Sprawiedliwy Handel - Wrocław

Sprawiedliwy Handel jest międzynarodowym ruchem konsumentów, organizacji pozarządowych oraz firm importerskich i handlowych, spółdzielni drobnych producentów w krajach Trzeciego Świata, mający na celu pomoc w rozwoju drobnym wytwórcom takim jak rolnicy czy rzemieślnicy Trzeciego Świata. W tym celu posługują się metodami wypracowanymi przez biznes, tworząc niezależną, alternatywną sieć handlową o zasięgu globalnym.


Sprawiedliwy Handel jest swojego rodzaju partnerstwem pomiędzy producentami i kupującymi, którzy pracują na rzecz zwiększenia dostępu producentów do rynków i promowania procesu zrównoważonego rozwoju.  Sprawiedliwy Handel to rozwój producentów jak i konsumentów.

Falanster
ul. Św. Antoniego 23

Misją inicjatywy jest szerzenie taki wartości jak równość społeczna, ochrona środowiska i bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez handel. Sprawiedliwy Handel jest alternatywą dla obecnego handlu międzynarodowego i przez ostatnie czterdzieści lat wyrósł z działalności lokalnej małych grup do obecnego wysokiego poziomu współpracy i integracji w skali europejskiej i światowej.

   http://www.falanster.pl