Recykling Idei

Recykling Idei - pismo zaangażowane społecznie

Pismo oraz serwis internetowy „Recykling Idei” powstały, aby zapewnić forum dla szeroko rozumianej krytyki społecznej. Naszym celem jest poszukiwanie alternatyw dla obecnej rzeczywistości, a także sposobów działania na rzecz wolności, sprawiedliwości, praw człowieka, różnorodności oraz świata wolnego od dyskryminacji, dominacji, wyzysku i degradacji przyrody. W serwisie prezentowane są zarówno komentarze bieżące, jak i teksty o charakterze teoretycznym. RI nie skupia się na jednej wybranej kategorii, która miałaby być pełnić centralną rolę dla zmiany społecznej — naszym założeniem jest ukazywanie możliwie wielu pól konfliktu. Dostrzegając autonomię każdego z nich, staramy się śledzić związki i punkty przecięcia różnych dążeń emancypacyjnych.

Dążymy do ukazywania istniejącej w obrębie ruchów społecznych wielości stanowisk, zawsze więc jesteśmy otwarci na polemikę. Nie będziemy jednak prezentować materiałów propagujących dyskryminację lub rozwiązania totalitarne — wykluczające różnorodność i możliwość wyboru. Staramy się także unikać publikowania artykułów czysto propagandowych, pozbawionych pewnego poziomu refleksji i wartości merytorycznej. Ważnym założeniem naszego serwisu jest także pokazywanie, jeśli to tylko będzie możliwe, sposobów praktycznego włączenia się w działania związane z poruszanymi sprawami. Wynika to z naszej wiary w to, że społeczeństwo powinno składać się ze świadomych i aktywnych jednostek panujących nad swoim życiem, nie zaś oddających kontrolę nad sobą w ręce innych czy oczekujących, że inni będą działać w ich imieniu. Od każdego z nas zależy jak wygląda świat i jakim stanie się w przyszłości.
http://www.recyklingidei.pl