Polecamy

Tides From Nebula + Materia, Sunnata
Fallen Angels Party & Cabaret Grey
THE PRODIGY night + DNB
Społeczne Forum Wymiany Myśli
Solidarnie z obrońcami Puszczy
Global Justice Night Wrocław
15. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS
Fair Trade Film Festival
Benefitowa Kuchnia Społeczna (Tydzień Bez Futra)
Kuchnia Społeczna #27
Vegan Food Festival
Rafał Woś we Wrocławiu: To nie jest kraj dla pracowników
Booze & Glory, The Analogs, Prawda
One Love Sound Fest 2017
Spring Forward Fest 4
GBH
Moskwa Punk Rock Fest
Inicjatywa 4 Paragrafu

STUDENCIE!
Nudne zajęcia, małe zaangażowanie dydaktyków, przeszkody administracyjne, brak Uniwersyteckiego Ducha, lekceważenie formalnych postulatów zmian, beznadziejna feudalizacja - to rzeczywistość, którą spotykasz na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia stały się dla nas okresem przejściowym między liceum a pracą, nie zmuszają do krytycznego myślenia, tylko do bezmyślnego powtarzania formułek. MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

kontakt: inicjatywa4@gmail.com]

Problemu Uniwersytetu, którymi chciałaby się zająć Inicjatywa:]

1.Tryb przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiów.
2.Wybór specjalizacji na studiach magisterskich.
3.Praca licencjacka, a egzamin licencjacki.
4.Niedostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań studentów. Wykorzystanie szansy wyboru przedmiotów, jakie daje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.
5.Przydzielanie pracownikom naukowym i doktorantom kursów, które rażąco odbiegają od ich ścieżki badawczej.
6.Nakaz zaniżania poziomu na lektoratach specjalistycznych, nieuwzględnianie różnic poziomu znajomości języka wśród studentów, mała liczba godzin lektoratów.
7.Wprowadzenie oddzielnych etatów badawczych i dydaktycznych.
8.Brak zaliczania zajęć w formie pracy badawczej.
9.Walka z absurdami administracyjnymi, takimi jak: utrudnienia w przepisywaniu się z grupy do grupy ćwiczeniowej, czy ze specjalizacji na specjalizację, utrudnienia przy dostępie do łącza bezprzewodowego na terenie wydziału.
10.Problemy związane z seminariami magisterskimi: niewielka możliwość wyboru promotora, zbyt duże grupy seminaryjne, niemożliwość rzetelnego przygotowania studenta do obrony pracy magisterskiej.
11.Niewielkie postępy w informatyzacji Uniwersytetu.
12.Sposób prowadzenia ćwiczeń: czytanie z kartki, brak interakcji ze studentami.
13.Prawa studenta, w tym prawo do protestu.
14.Ankiety ewaluacyjne, a wpływ studenta na ocenę dydaktyków oraz ofertę dydaktyczną. v 15.Rentowność Uniwersytetu, a obniżanie jakości edukacji.
16.Koncepcja Uniwersytetu, jako wspólnoty pracowników naukowych i studentów.
17.Konieczność powtórnego zaliczania przedmiotów po powrocie z Erasmusa.
18.Wstęp policji na teren Uniwersytetu, jako złamanie wielowiekowej tradycji autonomii Uniwersyteckiej.