Globale

CZYM JEST GLOBALE
Globale to inicjatywa wykorzystująca film jako medium informacji o społecznych i politycznych problemach związanych z globalizacją i światowym kapitalizmem. Pokazuje kwestie nieobecne w mainstreamowych mediach. Ma na celu ujawniać i analizować naglące społeczne konflikty i stanowić punkt wyjścia dla aktywizmu i akcji bezpośredniej.

GRUPY GLOBALE
Grupy Globale istnieją w Berlinie, Lipsku, Montevideo, Rio de Janeiro. W Polsce inicjatywa rozwija się od 2009 roku, a grupy Globale powstały dotychczas w Toruniu, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Grupy Globale działają ahierarchicznie, a więc bez struktur władzy. Są otwarte na nowe osoby akceptujące podstawowe zasady a mianowicie: nie tolerujemy wszelkich form dyskryminacji (na tle rasowym, płciowym, wieku, orientacji seksualnej, klasy, pochodzenia, stanu zdrowia). Do grup Globale należą różnorodne osoby – pasjonaci/tki fimu i videoaktywizmu, reżyserzy/rki, dziennikarze/rki, aktywiści/stki. Częstotliwość spotkań każda grupa wyznacza sobie sama. Globale to inicjatywa dobrowolna, za którą nikt nie pobiera wynagrodzenia.

DZIAŁANIA GLOBALE
Grupy organizują systematycznie pokazy i dyskusje. Staramy się przy tym współpracować międzymiastowo, organizując pokazy objazdowe.

W Berlinie, Lipsku, Montevideo i Rio de Janeiro odbywają się corocznie festiwale filmowe Globale. Mamy nadzieję, że w 2011 uda się zorganizować w Polsce objazdowy festiwal Globale. Ponadto jesteśmy otwarci na inne formy aktywizmu – pokazy filmów łączymy z akcjami ulicznymi, warsztatami, offową dystrybucją prasy i literatury. Większość członków/inii Globale jest zaangażowana także w inne kolektywy i projekty, co owocuje kooperacją Globale z licznymi innymi politycznymi grupami.

http://www.globale.bzzz.net/