Diversja

Diversja - DYWERSJA od schematów i DIVERSITY czyli różnorodność.

Misja
Demokracja. Różnorodność. Prawa człowieka. Wolność. Równość. Sprawiedliwość społeczna. Uczestnictwo.

Opis
Diversja to stowarzyszenie osób, które chcą poświęcić swój czas, zaangażowanie i kreatywność, aby budować otwarte społeczeństwo. „Diversja” łączy w sobie dwa elementy: DYWERSJĘ od utartych schematów, stereotypów, zachowań, próbę kwestionowania tego, jak funkcjonuje społeczeństwo i tego zmianę, i DIVERSITY czyli różnorodność, która jest dla nas ważną wartością i oznacza to nasze staranie, aby wspierać tych, którym trudniej znaleźć dla siebie godne miejsce. Jednocześnie w tej różnorodności nie wspieramy poglądów ani zachowań destrukcyjnych, które z założenia przeczą idei poszanowania praw człowieka.

Głównym profilem naszej działalności jest edukacja. Unikamy sztywnych podziałów na tę formalną, nieformalną i poza-formalną, bo wierzymy w sens podchodzenia do każdego człowieka, działania i problemu indywidualnie, czerpiąc z różnych metod i stylów. Planujemy działać poprzez warsztaty, seminaria, spotkania, szkolenia, wystawy. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma energię i nie wie, co z nią zrobić.

http://www.diversja.org/